Hương, Bùi Thị, Hoàng Thị Giang, Nguyễn Quang Trọng, Nguyễn Quang Chính, và Nguyễn Thị Thùy Linh. “Thực trạng Và một số yếu tố Liên Quan đến Tiêm vắc Xin Viêm Gan B Sơ Sinh tại huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng năm 2019 - 2020”. Tạp chí Y học Dự phòng 31, no. 1 (Tháng Giêng 12, 2021): 218–226. Truy cập Tháng Năm 19, 2022. https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/55.