Hòa, Phạm Văn, và Võ Thị Mỹ Hòa. “Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng Và cận lâm sàng của bệnh nhiễm trùng Hô hấp dưới Do Respiratory Syncytial Virus ở Trẻ từ 2 tháng tuổi đến 15 tuổi tại bệnh viện Xanh Pôn”. Tạp chí Y học Dự phòng 31, no. 9 Phụ bản (Tháng Chạp 22, 2021): 291–296. Truy cập Tháng Mười 3, 2022. https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/466.