Hoa, Nguyễn Thị, và Nguyễn Thị Ngọc Huyền. “Nồng độ Non-HDL Cholesterol ở bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 tại bệnh viện trường Đại học Y Dược Thái Nguyên”. Tạp chí Y học Dự phòng 31, no. 9 Phụ bản (Tháng Chạp 22, 2021): 170–177. Truy cập Tháng Năm 30, 2023. https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/451.