Vui, Lê Thị, và Dương Minh Đức. “Thực trạng rối loạn phổ tự kỷ ở Trẻ Em 18 - 30 tháng tuổi Và một số yếu tố Nguy Cơ trước Và Trong Khi Sinh tại 3 tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2017”. Tạp chí Y học Dự phòng 31, no. 7 (Tháng Tám 31, 2021): 82–89. Truy cập Tháng Chạp 3, 2021. https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/402.