Thành, Hoàng Kim, Đinh Thu Hà, Nguyễn Thị Nga, Lã Linh Nga, Trần Đức Thạch, Jane Fisher, Ian Shochet, Astrid Wurfl, Jayne Orr, Ruby Stocker, và Nguyễn Thanh Hương. “Sự gắn kết với trường học Và tình trạng Stress, Lo âu, trầm cảm của học Sinh lớp 10 tại 8 trường Trung học phổ thông tại Hà Nội năm 2020”. Tạp chí Y học Dự phòng 31, no. 7 (Tháng Tám 31, 2021): 72–81. Truy cập Tháng Chạp 3, 2021. https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/401.