Thương, Nguyễn Thị Minh, Hoàng Thị Thảo, Nguyễn Thị Minh Trâm, Hoàng Ánh Linh, Đặng Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Tình, Đặng Thị Anh Thư, và Ngô Thị Diệu Hường. “Thực trạng sử dụng đồ nhựa dùng một lần Và một số yếu tố Liên Quan ở người dân Thành phố Huế năm 2020”. Tạp chí Y học Dự phòng 31, no. 6 (Tháng Bảy 1, 2021): 105–113. Truy cập Tháng Hai 23, 2024. https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/381.