Hiếu, Nguyễn Thị Thuý, Nguyễn Văn Hùng, Phạm Văn Hán, và Nguyễn Thị Thắm. “Hiệu Quả Can thiệp hỗ trợ trạm Y Tế hoạt động Theo Nguyên Lý Y học Gia đình Trong quản Lý tăng huyết áp năm 2016 - 2018”. Tạp chí Y học Dự phòng 31, no. 5 (Tháng Sáu 22, 2021): 92–98. Truy cập Tháng Chín 19, 2021. https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/356.