Yến, Đào Thị Hải, Hoàng Thị Giang, Phạm Văn Hán, và Vũ Văn Tâm. “Kiến thức, thái độ, kỹ năng của cán bộ Y Tế Trong phát hiện sớm Ung Thư Vú tại Hai huyện Ven biển hải đảo Hải Phòng năm 2017”. Tạp chí Y học Dự phòng 31, no. 5 (Tháng Sáu 22, 2021): 60–67. Truy cập Tháng Chín 19, 2021. https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/352.