Mai, Trương Tuyết, Tuấn Thị Mai Phương, và Trần Thị Thu Trang. “Cải thiện tình trạng Dinh dưỡng Và khẩu phần của Trẻ 4-6 tuổi Suy Dinh dưỡng thấp còi Sau bổ Sung sản phẩm giàu Dinh dưỡng tại Bắc Giang”. Tạp chí Y học Dự phòng 30, no. 8 (Tháng Chạp 30, 2020): 19–28. Truy cập Tháng Tư 10, 2021. https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/3.