Thảo, Hồ Thị Thanh, Nguyễn Công Trung Dũng, Nguyễn Duy Sơn, Nguyễn Thị Thanh Trầm, Trịnh Hữu Toàn, Đàm Văn Hào, và Hồ Văn Hoàng. “Đánh Giá năng lực xét nghiệm chẩn đoán Ký Sinh trùng sốt rét bằng kính hiển Vi của cán bộ Y Tế tại Khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, năm 2021”. Tạp chí Y học Dự phòng 33, no. 6 Phụ bản (Tháng Giêng 26, 2024): 382–389. Truy cập Tháng Tư 17, 2024. https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/1441.