Bình, Nguyễn Thanh, Đỗ Ngọc Uyên, Nguyễn Quang Hùng, Hoàng Thị Giang, và Nguyễn Thị Thắm. “Thực trạng Tiêm chủng của Trẻ dưới 1 tuổi tại Xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng năm 2019”. Tạp chí Y học Dự phòng 31, no. 1 (Tháng Giêng 12, 2021): 34–42. Truy cập Tháng Năm 25, 2024. https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/14.