Ngọc, P. T. ., Đỗ T. H. . Giang, H. T. . Giang, và N. B. . Phước. “Thực trạng sử dụng các biện pháp tránh Thai của các cặp vợ chồng Trong độ tuổi Sinh sản tại Xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng năm 2022”. Tạp Chí Y học Dự phòng, vol 33, số p.h 1 Phụ bản, Tháng Sáu 2023, tr 16, doi:10.51403/0868-2836/2023/983.