Diệp, P. B. ., và L. T. H. . Anh. “Ý định Tiêm phòng vắc Xin COVID-19 của Cha Mẹ Cho Con tại một trường Trung học phổ thông, tỉnh Thái Nguyên, năm học 2021 - 2022”. Tạp Chí Y học Dự phòng, vol 33, số p.h 1, Tháng Năm 2023, tr 58-66, doi:10.51403/0868-2836/2023/941.