Thanh Bình, N., Đỗ Ngọc Uyên, N. Q. Chính, N. T. Thắm, và H. T. . Giang. “Một số yếu tố Liên Quan đến Tiêm chủng của Trẻ dưới 1 tuổi tại Xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng năm 2019”. Tạp Chí Y học Dự phòng, vol 31, số p.h 1, Tháng Giêng 2021, tr 25-33, doi:10.51403/0868-2836/2021/9.