Loan, L. N. K. ., N. T. . Bình, và H. Đa . Huýt. “Đánh Giá công tác quản Lý sự tuân thủ điều trị Và các yếu tố Liên Quan ở bệnh nhân Lao tại Trung tâm Y Tế huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng năm 2022”. Tạp Chí Y học Dự phòng, vol 32, số p.h 6, Tháng Mười 2022, tr 125-34, doi:10.51403/0868-2836/2022/805.