Quang, P. V. ., T. T. . Dương, V. V. . Hưng, và N. V. . Dũng. “Đánh Giá hiệu Quả phòng chống muỗi Anopheles Dirus (véc Tơ truyền bệnh sốt rét) của lưới tẩm hóa chất Zerofly® tại Khu bảo tồn Thiên Nhiên Ea Sô, tỉnh Đắk Lắk, 2021”. Tạp Chí Y học Dự phòng, vol 32, số p.h 6, Tháng Mười 2022, tr 29-36, doi:10.51403/0868-2836/2022/794.