Linh, N. T. T. ., N. T. . Thắm, T. T. T. . Hà, H. T. . Giang, N. Q. . Hùng, và P. M. . Khuê. “Lây truyền Vi Rút Viêm Gan B từ Mẹ Sang Con Và một số yếu tố Liên Quan ở phụ nữ Mang Thai Có HBsAg dương tính tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng năm 2017-2019”. Tạp Chí Y học Dự phòng, vol 31, số p.h 1, Tháng Giêng 2021, tr 227-35, doi:10.51403/0868-2836/2021/56.