Hương, B. T. ., H. T. . Giang, N. Q. . Trọng, N. Q. . Chính, và N. T. T. . Linh. “Thực trạng Và một số yếu tố Liên Quan đến Tiêm vắc Xin Viêm Gan B Sơ Sinh tại huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng năm 2019 - 2020”. Tạp Chí Y học Dự phòng, vol 31, số p.h 1, Tháng Giêng 2021, tr 218-26, doi:10.51403/0868-2836/2021/55.