Linh, N. T. T., N. T. . Thắm, T. T. T. Hà, H. T. . Giang, N. Q. Chính, và P. M. Khuê. “Thực trạng Mang HBsAg Và HBV DNA tải lượng Cao ở phụ nữ Mang Thai đến khám Và quản Lý Thai nghén tại Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng, 10/2017-3/2018”. Tạp Chí Y học Dự phòng, vol 31, số p.h 1, Tháng Giêng 2021, tr 189-95, doi:10.51403/0868-2836/2021/47.