Hòa, P. V. ., và V. T. M. . Hòa. “Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng Và cận lâm sàng của bệnh nhiễm trùng Hô hấp dưới Do Respiratory Syncytial Virus ở Trẻ từ 2 tháng tuổi đến 15 tuổi tại bệnh viện Xanh Pôn”. Tạp Chí Y học Dự phòng, vol 31, số p.h 9 Phụ bản, Tháng Chạp 2021, tr 291-6, doi:10.51403/0868-2836/2021/466.