Hoa, N. T. ., và N. T. N. . Huyền. “Nồng độ Non-HDL Cholesterol ở bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 tại bệnh viện trường Đại học Y Dược Thái Nguyên”. Tạp Chí Y học Dự phòng, vol 31, số p.h 9 Phụ bản, Tháng Chạp 2021, tr 170-7, doi:10.51403/0868-2836/2021/451.