Hằng, N. T. T. ., P. T. T. . Linh, N. T. H. . Nhi, L. Đức . Huy, N. T. P. . Thảo, và . Đoàn P. . Thuộc. “Hành Vi Nguy Cơ bệnh không lây nhiễm Và một số yếu tố Liên Quan ở người dân từ 25 đến 84 tuổi tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020”. Tạp Chí Y học Dự phòng, vol 31, số p.h 3, Tháng Sáu 2021, tr 18-27, doi:10.51403/0868-2836/2021/310.