Mai, T. T., T. T. M. Phương, và T. T. T. Trang. “Cải thiện tình trạng Dinh dưỡng Và khẩu phần của Trẻ 4-6 tuổi Suy Dinh dưỡng thấp còi Sau bổ Sung sản phẩm giàu Dinh dưỡng tại Bắc Giang”. Tạp Chí Y học Dự phòng, vol 30, số p.h 8, Tháng Chạp 2020, tr 19-28, https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/3.