Phương, T. T. M., N. T. L. Hạnh, T. T. T. Trang, và T. T. Mai. “Cải thiện tâm vận động của Trẻ 4 - 6 tuổi Sau 6 tháng bổ Sung sản phẩm giàu Dinh dưỡng tại Bắc Giang”. Tạp Chí Y học Dự phòng, vol 30, số p.h 8, Tháng Chạp 2020, tr 9-18, https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/o2200809.