Bình, N. T., Đỗ N. Uyên, N. Q. Hùng, H. T. Giang, và N. T. Thắm. “Thực trạng Tiêm chủng của Trẻ dưới 1 tuổi tại Xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng năm 2019”. Tạp Chí Y học Dự phòng, vol 31, số p.h 1, Tháng Giêng 2021, tr 34-42, doi:10.51403/0868-2836/2021/14.