[1]
N. Đức . Cường, T. N. . Dương, V. P. . Túc, và Đỗ Q. . Tiệp, “Tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B và một số yếu tố liên quan ở người trưởng thành từ 20 – 60 tuổi tại Quảng Bình năm 2018”, TC YHDP, vol 33, số p.h 1, tr 129–137, tháng 5 2023.