[1]
P. B. . Diệp và L. T. H. . Anh, “Ý định tiêm phòng vắc xin COVID-19 của cha mẹ cho con tại một trường trung học phổ thông, tỉnh Thái Nguyên, năm học 2021 - 2022”, TC YHDP, vol 33, số p.h 1, tr 58–66, tháng 5 2023.