[1]
L. N. K. . Loan, N. T. . Bình, và H. Đa . Huýt, “ Đánh giá công tác quản lý sự tuân thủ điều trị và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân lao tại trung tâm y tế huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng năm 2022”, TC YHDP, vol 32, số p.h 6, tr 125–134, tháng 10 2022.