[1]
N. T. T. . Linh, N. T. . Thắm, T. T. T. . Hà, H. T. . Giang, N. Q. . Hùng, và P. M. . Khuê, “Lây truyền vi rút viêm gan B từ mẹ sang con và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ mang thai có HBsAg dương tính tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng năm 2017-2019”, TC YHDP, vol 31, số p.h 1, tr 227–235, tháng 1 2021.