[1]
N. T. . Hoa và N. T. N. . Huyền, “Nồng độ Non-HDL Cholesterol ở bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 tại bệnh viện trường Đại học Y Dược Thái Nguyên”, TC YHDP, vol 31, số p.h 9 Phụ bản, tr 170–177, tháng 12 2021.