[1]
Đào T. H. . Yến, H. T. . Giang, P. V. . Hán, và V. V. . Tâm, “Kiến thức, thái độ, kỹ năng của cán bộ y tế trong phát hiện sớm ung thư vú tại hai huyện ven biển hải đảo Hải Phòng năm 2017”, TC YHDP, vol 31, số p.h 5, tr 60–67, tháng 6 2021.