[1]
T. T. Mai, T. T. M. Phương, và T. T. T. Trang, “Cải thiện tình trạng dinh dưỡng và khẩu phần của trẻ 4-6 tuổi suy dinh dưỡng thấp còi sau bổ sung sản phẩm giàu dinh dưỡng tại Bắc Giang”, TC YHDP, vol 30, số p.h 8, tr 19–28, tháng 12 2020.