[1]
T. T. M. Phương, N. T. L. Hạnh, T. T. T. Trang, và T. T. Mai, “Cải thiện tâm vận động của trẻ 4 - 6 tuổi sau 6 tháng bổ sung sản phẩm giàu dinh dưỡng tại Bắc Giang”, TC YHDP, vol 30, số p.h 8, tr 9–18, tháng 12 2020.