[1]
H. T. T. . Thảo, “ Đánh giá năng lực xét nghiệm chẩn đoán ký sinh trùng sốt rét bằng kính hiển vi của cán bộ y tế tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, năm 2021”, TC YHDP, vol 33, số p.h 6 Phụ bản, tr 382–389, tháng 1 2024.