[1]
N. T. Bình, Đỗ N. Uyên, N. Q. Hùng, H. T. Giang, và N. T. Thắm, “Thực trạng tiêm chủng của trẻ dưới 1 tuổi tại xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng năm 2019”, TC YHDP, vol 31, số p.h 1, tr 34–42, tháng 1 2021.