Diệp, P. B. . và Anh, L. T. H. . (2023) “Ý định tiêm phòng vắc xin COVID-19 của cha mẹ cho con tại một trường trung học phổ thông, tỉnh Thái Nguyên, năm học 2021 - 2022”, Tạp chí Y học Dự phòng, 33(1), tr 58–66. doi: 10.51403/0868-2836/2023/941.