Thanh Bình, N., Ngọc Uyên, Đỗ, Chính, N. Q., Thắm, N. T. và Giang, H. T. . (2021) “Một số yếu tố liên quan đến tiêm chủng của trẻ dưới 1 tuổi tại xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng năm 2019”, Tạp chí Y học Dự phòng, 31(1), tr 25–33. doi: 10.51403/0868-2836/2021/9.