Loan, L. N. K. ., Bình, N. T. . và Huýt, H. Đa . (2022) “ Đánh giá công tác quản lý sự tuân thủ điều trị và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân lao tại trung tâm y tế huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng năm 2022”, Tạp chí Y học Dự phòng, 32(6), tr 125–134. doi: 10.51403/0868-2836/2022/805.