Chiến, V. C. ., Thanh, P. N. ., Hùng, N. L. M. ., Trang, L. T. T. . và Nam, V. S. . (2022) “Thực trạng bệnh sốt xuất huyết dengue tại khu vực Tây Nguyên, giai đoạn 2000 - 2020”, Tạp chí Y học Dự phòng, 32(2 Phụ bản), tr 46–52. doi: 10.51403/0868-2836/2022/607.