Lê, H. T. H. ., Thơm, V. T. ., Thắm, N. T. ., Hùng, N. Q. ., Hưng, N. K. . và Đức, C. M. . (2021) “Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về sức khoẻ sinh sản của học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Trân Phu, Hải Phòng năm 2019”, Tạp chí Y học Dự phòng, 31(1), tr 256–264. doi: 10.51403/0868-2836/2021/59.