Dung, B. T. T. ., Thiển, Đoàn H. ., Huyền, T. T. T. . và Hường, V. T. T. . (2022) “Mối liên quan giữa nồng độ HBsAg, tải lượng DNA và kiểu gen của vi rút viêm gan B trên người bệnh viêm gan B ở Việt Nam”, Tạp chí Y học Dự phòng, 32(2), tr 32–39. doi: 10.51403/0868-2836/2022/582.