Hoa, N. T. . và Huyền, N. T. N. . (2021) “Nồng độ Non-HDL Cholesterol ở bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 tại bệnh viện trường Đại học Y Dược Thái Nguyên”, Tạp chí Y học Dự phòng, 31(9 Phụ bản), tr 170–177. doi: 10.51403/0868-2836/2021/451.