Thương, N. T. M. ., Thảo, H. T. ., Trâm, N. T. M. ., Linh, H. Ánh ., Thủy, . Đặng T. T. ., Tình, N. V. ., Thư, . Đặng T. A. . và Hường, N. T. D. . (2021) “Thực trạng sử dụng đồ nhựa dùng một lần và một số yếu tố liên quan ở người dân Thành phố Huế năm 2020”, Tạp chí Y học Dự phòng, 31(6), tr 105–113. doi: 10.51403/0868-2836/2021/381.