Yến, Đào T. H. ., Giang, H. T. ., Hán, P. V. . và Tâm, V. V. . (2021) “Kiến thức, thái độ, kỹ năng của cán bộ y tế trong phát hiện sớm ung thư vú tại hai huyện ven biển hải đảo Hải Phòng năm 2017”, Tạp chí Y học Dự phòng, 31(5), tr 60–67. doi: 10.51403/0868-2836/2021/352.