Hằng, N. T. T. ., Linh, P. T. T. ., Nhi, N. T. H. ., Huy, L. Đức ., Thảo, N. T. P. . và Thuộc, . Đoàn P. . (2021) “Hành vi nguy cơ bệnh không lây nhiễm và một số yếu tố liên quan ở người dân từ 25 đến 84 tuổi tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020”, Tạp chí Y học Dự phòng, 31(3), tr 18–27. doi: 10.51403/0868-2836/2021/310.