Thắm, N. T. ., Mỹ Hạnh, N. T. ., Thành, N. X., Giang, H. T. . và Hùng, N. Q. (2021) “Tình trạng dinh dưỡng và đặc điểm khẩu phần của bệnh nhân đái tháo đường điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm 2020”, Tạp chí Y học Dự phòng, 31(1), tr 58–65. doi: 10.51403/0868-2836/2021/30.