Mai, T. T., Phương, T. T. M. và Trang, T. T. T. (2020) “Cải thiện tình trạng dinh dưỡng và khẩu phần của trẻ 4-6 tuổi suy dinh dưỡng thấp còi sau bổ sung sản phẩm giàu dinh dưỡng tại Bắc Giang”, Tạp chí Y học Dự phòng, 30(8), tr 19–28. Available at: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/3 (Truy cập: 10 Tháng Tư 2021).