Phương, T. T. M., Hạnh, N. T. L., Trang, T. T. T. và Mai, T. T. (2020) “Cải thiện tâm vận động của trẻ 4 - 6 tuổi sau 6 tháng bổ sung sản phẩm giàu dinh dưỡng tại Bắc Giang”, Tạp chí Y học Dự phòng, 30(8), tr 9–18. Available at: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/o2200809 (Truy cập: 10 Tháng Tư 2021).