Bình, N. T., Uyên, Đỗ N., Hùng, N. Q., Giang, H. T. và Thắm, N. T. (2021) “Thực trạng tiêm chủng của trẻ dưới 1 tuổi tại xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng năm 2019”, Tạp chí Y học Dự phòng, 31(1), tr 34–42. doi: 10.51403/0868-2836/2021/14.