Hà, C. B. ., Chương, L. H. ., Lan, P. P. và Hưng, Đinh Q. . (2021) “Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố nguy cơ của chửa ngoài tử cung tái diễn tại bệnh viện Phụ sản Trung ương 2018 - 2019”, Tạp chí Y học Dự phòng, 30(10), tr 172–179. doi: 10.51403/0868-2836/2020/108.